„Някой си господин Пекелни“ – Франсоа-Анри Дезерабл

Какво би станало, ако някой се наеме да проследи съдбата на второстепенен/бегло споменат литературен герой? Живял ли е той действително…

Continue Reading →